Praktika sa Gospođicom Sećanja

Praktika sa Gospođicom Sećanja 850 480 Universal

Potrebno je da učenik nauči da iznese u astral voljenu Gospođicu Sećanja, da bi se ponovo setio onoga što je video ili čuo u unutrašnjim svetovima, jer ona služi upravo kao posrednik između …

read more

Smirivanje pameti mantrom „S M HON“

Smirivanje pameti mantrom „S M HON“ 850 480 Universal

Mentalno telo je materijalni organizam koji ima svoju anatomiju i svoju okultnu ultrafiziologiju.
Mantra za izlečenje bolesti mentalnog tela jeste: S-M-HON.
„S“ se izgovara kao tanak zvi…

read more

Meditacija na rađanju i smrti jedne biljke

Meditacija na rađanju i smrti jedne biljke 850 480 Universal

Najbolja vežba za osvajanje Svesne imaginacije je sledeća: postavimo se ispred jedne biljke koncetrišemo se na nju sve dok ne zaboravimo na sve u okruženju. Potom, zatvorimo oči, zadremamo, …

read more

Hermetički pečat

Hermetički pečat 850 480 Universal

Neosporno je da uvek živimo poistovećujući se sa beskorisnim stvarima i činjenicama.
[…]
Dopuštamo da nam iscrpe psihičku energiju! Na šta ličimo? Kažem da možda na sito puno rupa – ko…

read more

Smirivanje pameti mantrom «WU»

Smirivanje pameti mantrom «WU» 850 480 Universal

Kineski Majstor Wu Wen […] otišao je kod Majstora Huai Shia, koji ga je naučio da meditira uz pomoć mantre WU. Ova se mantra peva mentalno glasom „U“ ponavljajući dva puta: UUUUUUU, UUUUUUU …

read more

Hinduska praktika za imaginaciju radi poništavanja Ja

Hinduska praktika za imaginaciju radi poništavanja Ja 850 480 Universal

U ime onih sto hiljada devica neizrecive misterije koja se krije u dubini svih doba, red je da govorimo malo o slavnom hinduskom Papapurushi – Ja.
Stari pustinjaci u svetim mestima reke Ga…

read more

Praktika za poznavanje potrebe i pohlepe

Praktika za poznavanje potrebe i pohlepe 850 480 Universal

Postavite se u poziciju zvezde raširenih nogu i ruku ulevo i udesno.
Koncentrišite se sada na svoje momentalne fizičke potrebe.
Meditirajte, reflektujte o svakoj od tih potreba.
Zadrem…

read more

Vežba retrospekcije za razvijanje jasnovizije

Vežba retrospekcije za razvijanje jasnovizije 850 480 Universal

Najsnažnija vežba na svetu radi razvijanja Jasnovizije, jeste ono što se u okultizmu naziva «retrospektivna vežba».
Učenik, udubljen u dubokoj unutrašnjoj meditaciji, započinje svoju prakt…

read more

Meditacija za širenje Svesti

Meditacija za širenje Svesti 850 480 Universal

Opustite celo svoje telo i opustite svoju pamet nekoliko minuta i smirite se totalno.
Kada ste to postigli, širite svoju svest iz unutrašnjosti ka spoljašnjosti; vidite kako se ona uvek u…

read more

Metod za uređenje pameti

Metod za uređenje pameti 850 480 Universal

Morate se malo prepirati sa svojom pameću kada ona ne želi da sluša. Moramo se obratiti pameti govoreći, na primer: „Pameti, zašto me ne poslušaš? Poslušaj me! Šta želiš, pameti?“.
Kasni…

read more