Kako povećati brzinu vibracija fizičkog tela

Kako povećati brzinu vibracija fizičkog tela 850 480 Universal
Ko želi da poveća brzinu vibracija fizičkog tela da bi ga premestio u višu oktavu, mora da koristi post, tišinu, molitvu, meditaciju i dobar tamjan. Potrebno je zapaliti dobar tamjan u svojoj spavaćoj sobi i ne razgovarati ni sa kim tokom posta. Neophodno je koncentrisati se samo na Anđela ili Majstora sa kojima želimo da se povežemo. Tako naša brzina vibracija raste i idemo u višu muzičku oktavu. Zatim se penjemo gore i Majstor silazi da razgovara sa nama. Tako se ostvaruju čuvene materijalizacije o kojima se toliko govori u okultnom, teozofskom itd. literaturi. Savetujemo nauku o postu koja će da leči od najgorih bolesti. Savetujemo post, meditaciju i molitvu da bismo dobili materijalizacije velikih Majstora.

Samael Aun Weor
Gnostička etika i sociologija, poglavlje 37.

*

code