Retrospektivna vežba prošlih života

Retrospektivna vežba prošlih života 850 480 Universal

Student će sedeti u ugodnom položaju. U ovoj vežbi student će pokušati da oživi svoje prošle živote, scene iz svojih prošlih egzistencija.
U tu svrhu aktiviraćete plućne čakre vokalizo…

read more

Meditacija sa devom Ganeša

Meditacija sa devom Ganeša 850 480 Universal

Hindusi obožavaju snagu Svetog Duha u obliku božanskog Slona, koga nazivaju: DEVATA GANESHA – elementalni mag. Gnostički student će meditirati o neizrecivoj snazi Ganeše na sledeći način:

read more

Smirivanje pameti uz pomoć Koana

Smirivanje pameti uz pomoć Koana 850 480 Universal

Učenik će biti na mestu na kome ga niko ne može uznemiravati, pustiće tako da se svi njegovi mišići sasvim opuste.
Pažljivo ćete posmatrati svoju psihu, vodeći računa da sve one misli-p…

read more