Praktika sa Svetom Osmicom i Svetim redom sa Tibeta

Praktika sa Svetom Osmicom i Svetim redom sa Tibeta 850 480 Universal

Ležeći u svom krevetu, pre nego što će zaspati, student će realizovati sledeću praktiku:
Smiriće pamet i postaviće je u tišinu, zaspaće misleći figuru svete Osmice – beskonačnost, Nacrtajt…

read more

Razvijanje inteligencije

Razvijanje inteligencije 850 480 Universal

Student treba da sedne u udobnu poziciju. Koncentrisaće se svom svojom dušom u srcem i tražiće od svog Bića da mu se približi i pomogne u ovoj praktici. Invociraće ga izgovarajući oko 15 min…

read more

Smirivanje pameti uz pomoć Koana

Smirivanje pameti uz pomoć Koana 850 480 Universal

Učenik će biti na mestu na kome ga niko ne može uznemiravati, pustiće tako da se svi njegovi mišići sasvim opuste.
Pažljivo ćete posmatrati svoju psihu, vodeći računa da sve one misli-p…

read more