Mantra „O“ i militva Hrista

Mantra „O“ i militva Hrista 850 480 Universal

Oni koji žele da uče da se kreću astralnim telom po volji, oni koji žele da prodru u Nauku Džinasa da bi naučili da unesu fizičko telo unutar četvrte dimenzije i da se transportuju fizičkim …

read more

Meditacija za širenje Svesti

Meditacija za širenje Svesti 850 480 Universal

Opustite celo svoje telo i opustite svoju pamet nekoliko minuta i smirite se totalno.
Kada ste to postigli, širite svoju svest iz unutrašnjosti ka spoljašnjosti; vidite kako se ona uvek u…

read more

Razvijanje onirične memorije

Razvijanje onirične memorije 850 480 Universal

Pri buđenju iz običnog sna svaki gnostički student treba da čini retrospektivnu vežbu u vezi sa procesom sna, da bi se prisetio svih onih mesta u kojima je bio u poseti u toku časova sna. Ve…

read more

Mantra RUSTI za astralno dupliranje

Mantra RUSTI za astralno dupliranje 850 480 Universal

Neka učenik legne u svoj krevet, u horizontalnom položaju. Neka opusti telo tako da nijedan mišić ne vrši pritisak na Astralno telo. Neka zadrema pevajući mantru Rusti, ovako:
RUUUUUUSSSSS…

read more

Mantra EGIPTO za astralno dupliranje

Mantra EGIPTO za astralno dupliranje 850 480 Universal

Naši učenici treba da dobiju moć za izlazak u Astral. Ova se moć postiže jednosatnim dnevnim vokaliziranjem mantre EGIPTO.
Samoglasnik „E“ čini da vibrira žlezda tiroida (štitna) i daje čo…

read more

Metod za uređenje pameti

Metod za uređenje pameti 850 480 Universal

Morate se malo prepirati sa svojom pameću kada ona ne želi da sluša. Moramo se obratiti pameti govoreći, na primer: „Pameti, zašto me ne poslušaš? Poslušaj me! Šta želiš, pameti?“.
Kasni…

read more